Máy sấy khí JRD

Máy sấy khí JRD phù hợp với điều kiện môi trường nóng ẩm cao tại Việt Nam.

Điểm sương: 2-10 độ C

Nhiệt độ môi trường làm việc tối đa 50 độ C.

Áp suất làm việc: 10 bar

Nhiệt độ khí đầu vào: 2-70 độ C

Ga: R410a, 407c