Máy sấy khí hấp thụ

Điểm sương: -40 đến -70 độ C

Áp suất: 4-14bar

Đạt chất lượng ISO

Danh mục: