Máy sấy khí hấp thụ

Máy sấy khí hấp thụ có điểm sương -40 độ C và -70 độ C.

Sấy khô khí nén đạt 99%.

Lọc tách toàn bộ hơi ẩm