Cảm biến nồng độ khí Oxy KS-7O Cosmos

1.500.000

Model KS-7O
Dải đo
  • 0 – 25.0 vol%
  • hoặc 0 – 50.0 vol%
Lấy mẫu Khuếch tán
Hiển thị nồng độ LCD 3 số điện tử, độ phân dải 0.1 vol% (với đèn nền)
Giá trị cảnh báo 
  • 25.0 vol%: cảnh báo cấp 1: 19.0 vol%, cảnh báo cấp 2: 18.0 vol%
  • 50.0 vol%: cảnh báo cấp 1: 18.0 vol%, cảnh báo cấp 2: 25.0 vol%
Danh mục: