Bộ lọc khí nén đường ống

Bộ lọc khí loại bỏ bụi bẩn, tạp chất trong khí nén.

Lọc thô CP 3 micron

Lọc thường TU 1 micron

Lọc tinh AH 0.01 micron

Lọc cácbon hoạt tính HC

Giúp khí nén sạch hơn, đạt class 1 tiêu chuẩn ISO 8573-1 2010