Bộ lọc khí nén đường ống 25f

Lưu lượng khí: 3.6m3/phút

Áp suất: 16bar