Bộ lọc khí nén CompAir

1 Cấp lọc tách nước

4 Cấp lọc bụi, tạp chất

Áp suất tối đa: 17bar

Đạt chất lượng ISO