Bình khí nén 3.000 lít

33.000.000

Bình 3.000 lít (3m3)

Áp suất làm việc 10 bar

Áp suất thiết kế 15 bar

Van an toàn, đồng hồ áp suất