Bình khí nén 2.000 lít

23.500.000

Bình 2.000 lít (2m3)

Áp suất làm việc 10 bar

Áp suất thiết kế 15 bar

Van an toàn, đồng hồ áp suất