Bình khí nén 1.500 lít

19.000.000

Bình 1.500 lít (1.5m3)

Áp suất làm việc 10 bar

Áp suất thiết kế 15 bar

Van an toàn, đồng hồ áp suất