Bình khí nén 1.000 lít

13.500.000

Bình 1.000 lít (1m3)

Áp suất làm việc 10 bar

Áp suất thiết kế 15 bar

Van an toàn, đồng hồ áp suất