Bình chứa khí nén

Bình chứa khí nén được sản xuất tại Hà Nội đã qua kiểm định chất lượng để đảm bảo độ an toàn.

Chúng tôi có sẵn các dung tích bình 500 lít, 1.000 lít, 2.000 lít, 3.000 lít, 5.000 lít, 10.000 lít.

Chúng tôi nhận thiết kế sản xuất theo đặt hàng