Bình chứa khí nén 1 000 lít

12,900,000.00 9,000,000.00

Dung tích 1 000 lít

Áp suất làm việc: 10kg/cm2

Van an toàn, đồng hồ áp suất