Bình chứa khí nén 1 500 lít

19,500,000.00

Dung tích 1 500 lít

Áp suất làm việc: 10kg/cm2

Van an toàn, đồng hồ áp suất

 

Danh mục: