Máy sấy khí hấp thụ

Máy sấy khí hấp thụ có điểm sương -40 độ C và -70 độ C. Sấy khô khí nén đạt 99%. Lọc tách toàn bộ hơi ẩm