Đồng hồ áp suất

Đồng hồ đo áp suất khí nén chính hãng. Mức sai số dứoi 2%