Bình nén khí

Bình nén khí tích áp có dung tích từ 50 lít đến 10.000 lít với áp suất làm việc từ 10 bar đến 40 bar.