CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN AM VIỆT NAM 

CUNG CẤP MÁY NÉN KHÍ, MÁY SẤY KHÍ, BÌNH KHÍ NÉN, LỌC KHÍ NÉN, DẦU MÁY NÉN KHÍ, PHỤ TÙNG THIẾT BỊ VẬT TƯ KHÁC 

NGUYỄN BÁ ĐÔNG
CEO / Founder

Quản lý toàn diện các hoạt động của công ty.

Nguyễn Quốc Hoàn
Marketing Director

Quản lý các hoạt động Marketing.

vũ thu thảo
Accounter

Quản lý hoạt động kế toán, tài chính.

nguyễn xuân hiệp
Customer Support

Quản lý chăm sóc khách hàng.