Flip book element

Đồng hồ áp suất 2.5MPa có tiếp điểm điện

500,000

Dải đo 0-2.5 MPa (25bar, 25kg/cm2)

Đường kính mặt 100

Chân đứng ren đồng 21

Có 2 tiếp điểm điện

Đọc tiếp

Đồng hồ áp âm có tiếp điểm điện

600,000

Dải đo -0.1 MPa đến 0

Có 2 tiếp điểm điện

 

Đọc tiếp

Đồng hồ áp suất 1MPa có tiếp điểm điện

400,000

Dải đo 0-1 MPa (10kg/cm2)

Đường kính mặt 100

Chân đứng ren đồng 21

Có 2 tiếp điểm điện

Đọc tiếp

Mỡ xanh bôi trơn chịu nhiệt độ cao

2,200,000

Mỡ xanh

Nhiệt độ tối đa: 380 độ C

Bao bì: 4kg, 15kg

Danh mục:
Đọc tiếp

Đồng hồ áp suất 3 kim có tiếp điểm

400,000

 • Dải áp suất: 0-16MPa (16bar, 16kg/cm2)
 • Điện 220V/AC
 • 1 kim tiếp điểm đóng
 • 1 kim tiếp điểm mở
 • Cài đặt các kim tiếp điểm
Đọc tiếp

Máy đo khí đa chỉ tiêu

 • Dải đo/phân dải:
  • Khí Oxy (O2): 0 – 25 vol% / 0.1 vol%
  • Khí LEL (CH4/LPG): 0 – 100 %LEL / 1 %LEL
  • Khí CO: 0 – 350 ppm / 1 ppm
  • Khí H2S: 0 – 150 ppm / 0.1ppm
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.