Danh sách các dự án tiêu biểu của chúng tôi

 • Nhà máy đóng tàu Nam Triệu: 
  • Máy nén khí CompAir L250: 18 máy
  • Máy nén khí CompAir L132: 05 máy
  • Máy nén khí CompAir L75: 15 máy
 • Nhà máy Xi măng Bỉm Sơn
  • Máy nén khí CompAir L160: 08 máy
  • Máy nén khí CompAir L37: 05 máy
 • Nhà máy Nhiệt Điện Cẩm Phả
  • Máy nén khí CompAir L250: 06 máy
  • Máy nén khí CompAir L75: 03 máy
 • Nhà máy Nhiệt Điện Hải Phòng
  • Máy nén khí CompAir D75H: 12 máy