Chính sách vận chuyển và giao nhận hàng hóa áp dụng tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN AM VIỆT NAM

Dịch vụ vận chuyển hàng tại Việt Nam,

  • Thời gian xử lý đơn hàng: 1-2 ngày kể từ ngày khách hàng đặt hàng
  • Thời gian vận chuyển: 1-5 ngày phụ thuộc vào địa chỉ của khách hàng tại Việt Nam