Chính sách đổi trả và hoàn tiền trong các trường hợp sau:

  • Chúng tôi chấp nhận đổi trả khi sản phẩm bị lỗi hoặc không bị lỗi nhưng khách hàng không ưng ý
  • Accept returns for both defective and non-defective products
  • Khách hàng có thể đổi sang sản phẩm mới. Accept exchanges

Điều kiện để đổi trả và hoàn tiền

Tình trạng sản phẩm: Sản phẩm mới chưa qua sử dụng

  • The product’s condition that your store accepts for a return or exchange: This includes products that are unopened in original packaging or have never been used

Thời hạn trả lại hàng: trong vòng 15 ngày

  • The amount of time a customer has to return a product: Within a certain 15 days

Các phương thức đổi trả: tại cửa hàng, nơi nhận hàng hoặc qua vận chuyển

Nhãn trả lại hàng miễn phí

Khách hàng không mất phí để đổi trả

Thời gian khách hàng nhận hoàn tiền: 3 ngày

Chúng tôi không chấp nhận đổi trả hoặc hoàn tiền với bất cứ lý do nào khác, ngoài các trường hợp trên