Kính gửi Quý khách,

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN AM VIỆT NAM xin gửi lời chào trân trọng và lời cảm ơn đến Quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian qua.

Chúng tôi luôn coi trọng sự riêng tư và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Chúng tôi hiểu rằng, thông qua Chính sách Bảo vệ Dữ liệu cá nhân (“Chính sách”), Quý khách sẽ biết một cách minh bạch về các nội dung liên quan đến cách thức chúng tôi xử lý và bảo vệ Dữ liệu cá nhân của Quý khách trong quá trình tìm kiếm, tiếp cận, mua, đăng ký sử dụng, sử dụng Sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của chúng tôi nhằm đảm bảo Dữ liệu cá nhân luôn riêng tư và an toàn theo quy định pháp luật cũng như chuẩn mực bảo mật

Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi được thiết kế, xây dựng và cập nhật thường xuyên để Quý khách hiểu được chi tiết về hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách căn cứ theo Nghị định 13/2023/NĐ-CP, bao gồm những nội dung cơ bản sau:

– Loại dữ liệu cá nhân được xử lý;

– Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân;

– Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân;

– Nguyên tắc bảo mật dữ liệu cá nhân;

– Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra;

– Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân;

– Tổ chức, cá nhân tham gia quá trình xử lý dữ liệu cá nhân; và

– Quyền và nghĩa vụ của khách hàng.

Chính sách này được đăng tải đầy đủ trên Trang thông tin điện tử của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách tại từng thời điểm và do đó, khuyến nghị Quý khách thường xuyên kiểm tra trên Trang thông tin điện tử để bảo đảm rằng Quý khách biết về những cập nhật gần nhất.

Trường hợp Quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của chúng tôi hoặc có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến cách chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây:

Hotline: 081 82 44444 Trân trọng!