Hệ thống máy nén khí tiêu chuẩn

Hệ thống cấp khí nén thường được gọi là hệ thống máy nén khí vì tại Việt Nam hệ thống khí nén có thể chỉ bao gồm 1 máy nén. Các công ty, nhà máy hiện đại thì tiêu chuẩn 1 hệ thống cấp khí nén lại khác hoàn toàn.

Máy nén khí -> Bình chứa khí nén lớn -> Bộ giải nhiệt -> Lọc thô đường ống -> Lọc thường đường ống-> Máy sấy khí nén lạnh-> Lọc tinh đường ống -> Lọc Cacbon hoạt tính -> Bình chứa khí nén nhỏ -> Máy sấy khí hấp thụ -> lọc tinh đường ống -> Đi vào sản xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *