Thông tin chi tiết

Dầu máy nén khí altas copco

Dầu máy nén khí atlas copco khí do chính hãng Atlas Copco nghiên cứu đặc tính phù hợp với từng dòng máy nén khí của hãng. Sử dụng dầu máy nén khí Atlas copco chính hãng giúp tăng tuổi thọ trục vít máy nén khí, giảm thiểu hư hỏng tăng sự ổn định trong quá trình hoạt động giảm chi phí vận hành, bảo trì bảo dưỡng.
Dầu máy nén khí Atlas Copco đạt chứng chỉ chất lượng ISO về bảo vệ môi trường. Các loại dầu máy nén khí của do hãng Atlas Copco sản xuất thích hợp với từng loại máy nén khí của hãng:

DẦU ATLAS COPCO ROTO INJECT FLUID 

Gốc dầu: dầu gốc khoáng, tuổi thọ 4000h hoặc 1 năm (tuỳ điều kiện nào đến trước)
Dầu có mầu nâu sáng hoặc trong
Điều kiện môi trường sử dụng: 0-30 C
Áp suất sử dụng < 13 bar
Phạm vi sử dụng: cho máy nén khí trục vít có dầu dòng GA-GX
Quy cách đóng gói:
STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Dung tích (lít)
1 Dầu Roto-Inject Fluid 2901 0245 01 Plastic can 5 l
2 Dầu Roto-Inject Fluid 2901 0522 00 Plastic can 20l
3 Dầu Roto-Inject Fluid 2901 0045 01 Metal drum 209l
4 Dầu Roto-Inject Fluid 2901 0045 10 Eco container 1000l

DẦU ATLAS COPCO ROTO XTEND DUTY FLUID

Gốc dầu: dầu gốc tổng hợp, tuổi thọ 8000h hoặc 2 năm (tuỳ điều kiện nào đến trước)
Dầu có mầu vàng nhạt
Điều kiện môi trường sử dụng: 0-46 C
Áp suất sử dụng  chịu được áp suất cao
Dùng cho các dòng máy nén khí trục vít có dầu Atlas Copco GA-GX-GR-GN
Quy cách đóng gói:
STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Dung tích (lít)
1 Dầu roto xtend duty fluid  2901 1700 00 Plastic can 5 l
2 Dầu roto xtend duty fluid  2901 1701 00 Plastic can 20l
3 Dầu roto xtend duty fluid  2901 1702 00 Metal drum 209l
4 Dầu roto xtend duty fluid  2901 1703 00 Eco container 1000l

 

DẦU ATLAS COPCO ROTO Z 

Gốc dầu: dầu gốc tổng hợp, tuổi thọ 8000h <55kw (hoặc16000h>55kw) hoặc 2 năm (tuỳ điều kiện nào đến trước)
Dầu có mầu hổ phách
Điều kiện môi trường sử dụng: 0-50 C
Áp suất sử dụng  chịu được áp suất cao
Dùng cho các dòng máy nén khí trục vít không dầu Atlas Copco Z
Quy cách đóng gói:
STT Tên sản phẩm Mã sản phẩm Dung tích (lít)
1 Dầu Roto-Z 2908 8503 00 Plastic can 5 l
2 Dầu Roto-Z 2908 8501 01 Plastic can 20l
3 Dầu Roto-Z 2908 8500 00 Metal drum 209l